Ürünler

Yüksek Basınçlı Döküm Tezgahları - Rezervuar Makinası

 Yüksek basınçlı rezervuat tezgahında en fazla 4 adet çiftli rezervuar kalıbı bağlanabilmekte ve 15-20 dk da ürün alınabilmektedir.