Ürünler

Kurutma Makinası

- Dökümden çıkmış yaş ürünlerin neminin alınması işleminin yapıltığı tezgahtır.

- Boyutlar= 6000(mm)x6000 (mm)x3000(mm)
- Dökümden alınan ürünlerin fırına girmeden önce  neminin istenilen düzeye getirilmesini sağlar. Nemin kontrollü bir şekilde alınmasını sağlamak için sistem plc kontrollü olarak çalıştırılmaktadır.
- Kurutma fırını kapasitesi müşteri  ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.